محصول دیجیتالی

کتاب جامع بیماری های انگلی در گاو ( bovine parasitic disease )

بیماری های انگلی در گاو
بیماری های انگلی در گاو
بیماری های انگلی در گاو 1
بیماری های انگلی در گاو 6
بیماری های انگلی در گاو 3
بیماری های انگلی در گاو 4
بیماری های انگلی در گاو 5
بیماری های انگلی در گاو 6

کتاب جامع بیماری های انگلی در گاو ( bovine parasitic disease )

۱۵٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب جامع بیماری های انگلی در گاو ( bovine parasitic disease )

شامل :

بیماری های انگلی ناشی از سستودها ( کرم های پهن )

بیماری های انگلی ناشی از ترماتودها ( کرم های برگی شکل )

بیماری های انگلی ناشی از نماتودها ( کرم های حلقوی )

بیماری های انگلی ناشی از پروتوزوآ ها ( تک یاخته ها )

بیماری های انگلی ناشی از بندپایان

همراه با تصاویر چرخه زندگی و بیماری زایی آنها

بیماریهای موجود در کتاب شامل :

آناپلاسموزیس در گاو ( Anaplasmosis )

آویتلینا در گاو ( Avitellina )

استرونژیلوئیدس در گاو ( Strongyloides )

استیلزیا در گاو ( Stilesia )

اورنیتوبیلارزیا در گاو ( ornithobilharzia )

اوزوفاگوستومیازیس در گاو ( oesophagostomiasis )

اوسترتاژیازیس در گاو  ( Ostertagiasis )

بابزیوزیس در گاو ( Babesiosis )

بسنویتیوزیس در گاو ( Besnoitiosis )

بونوستومیازیس در گاو (Bunostomiasis )

پارامفیستوموم ها در گاو ( Paramphistomum )

تریشوریازیس در گاو ( trichuriasis )

تریکوسترونژیلوس در گاو ( Trichostrongylus )

تلازیا در گاو ( Thelazia )

توکسوپلاسموزیس در گاو ( Toxoplasmosis )

توکسوکاریازیس در گاو ( Toxocariasis )

تیزانوزومیوزیس در گاو ( Thysanosomiosis )

تیلریوزیس در گاو ( Theileriosis )

جرب دمودکس در گاو( Demodex mite ) دمودیکوزیس ( Demodicosis )

جرب سارکوپتس در گاو ( Sarcoptes mite )

جرب کوریوپتس در گاو ( Chorioptes mite )

دیکروسلیازیس در گاو ( Dicrocoeliasis )

دیکتیوکولوس در گاو ( Dictyocaulus )

دیوکتوفیمیازیس در گاو ( Dioctophymiasis )

سارکوسیستوزیس در گاو ( sarcocystosis )

ستاریازیس در گاو ( Setariasis )

سنوروزیس در گاو( Coenurosis )

سیستی سرکوزیس در گاو ( Cysticercosis )

سیستی سرکوس تنیوکولیس در گاو ( cysticercus tenuicollis )

شابرتیازیس در گاو ( Chabertiasis )

شپش زدگی در گاو ( Cattle Lice )

شیستوزومیازیس در گاو ( Schistosomiasis )

فاسیولوزیس در گاو ( fasciolosis )

کریپتوسپوریدیوزیس در گاو ( cryptosporidiosis )

کنه های گاو ( Ticks )

کوپریازیس در گاو ( Cooperiasis )

کوکسيديوزیس در گاو ( Coccidiosis )

گونژیلونما در گاو( Gongylonema )

لینگواتولا در گاو ( Linguatula )

مارشالاژیازیس در گاو ( Marshallagiasis )

مونیزیا در گاو ( Moniezia )

میازیس در گاو ( myiasis )

نئوسپوروزیس در گاو ( Neosporosis )

نماتودیروس در گاو ( Nematodirus )

هلیکومترا در گاو ( Helicometra )

همونکوزیس در گاو ( haemonchosis )

هیپوبوسکا در گاو ( Hippobosca )

هیپودرموزیس در گاو ( Hypodermosis )

هیداتیدوزیس در گاو ( Hydatidosis )

فرمت فایل PDF

تعداد صفحات : 154

پسوورد : vetshoop.ir

راهنمای دانلود فایل

کاربران گرامی دقت کنید برای جلوگیری از پرداخت هزینه اضافی در هنگام خرید محصولات دانلودی در سبد خرید شما تعداد محصول روی عدد 1 باشد.

پس از انجام مراحل پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیلتان نیز ارسال میگردد.