محصول دیجیتالی

کتاب جامع بیماریهای انگلی در گوسفند و بز

بیماریهای انگلی در گوسفند و بز
بیماریهای انگلی در گوسفند و بز
بیماریهای انگلی در گوسفند و بز
بیماریهای انگلی در گوسفند و بز
بیماریهای انگلی در گوسفند و بز
بیماریهای انگلی در گوسفند و بز

کتاب جامع بیماریهای انگلی در گوسفند و بز

۱۴٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

کتاب جامع بیماریهای انگلی در گوسفند و بز

شامل :

آناپلاسموزیس در گوسفند و بز ( Anaplasmosis )

آویتلینا در گوسفند و بز ( Avitellina )

استرونژیلوئیدس در گوسفند و بز ( Strongyloides )

استیلزیا در گوسفند و بز ( Stilesia )

اسکریابینما در گوسفند و بز ( Skrjabinema )

اورنیتوبیلارزیا در گوسفند و بز ( ornithobilharzia )

اوزوفاگوستومیازیس در گوسفند و بز ( oesophagostomiasis )

اوسترتاژیازیس در گوسفند و بز ( Ostertagiasis )

اوستروس اوویس در گوسفند و بز ( Oestrus ovis )

بابزیوزیس در گوسفند و بز ( Babesiosis )

بسنویتیوزیس در گوسفند و بز ( Besnoitiosis )

بونوستومیازیس در گوسفند و بز(Bunostomiasis )

پارامفیستوموم ها در گوسفند و بز( Paramphistomum )

پروتوسترونژیلوس در گوسفند و بز ( protostrongylus )

تریشوریازیس در گوسفند و بز ( trichuriasis )

تریکوسترونژیلوس در گوسفند و بز ( Trichostrongylus )

تلازیا در گوسفند و بز ( Thelazia )

توکسوپلاسموزیس در گوسفند و بز ( Toxoplasmosis )

تیزانوزومیوزیس در گوسفند و بز ( Thysanosomiosis )

تیلریوزیس در گوسفند و بز ( Theileriosis )

جرب پزوروپتس در گوسفند ( Psoroptes mite ) ( Sheep Scab )

جرب سارکوپتس در گوسفند و بز ( Sarcoptes mite )

جرب کوریوپتس در گوسفند و بز ( Chorioptes mite )

دیکتیوکولوس در گوسفند و بز ( Dictyocaulus )

دیکروسلیازیس در گوسفند و بز ( Dicrocoeliasis )

ستاریازیس در گوسفند و بز ( Setariasis )

سارکوسیستوزیس در گوسفند و بز ( sarcocystosis )

سنوروس سربرالیس در گوسفند و بز ( coenurus cerebralis )

سنوروس سریالیس در گوسفند و بز ( coenurus serialis )

سیستوکولوس در گوسفند و بز ( Cystocaulus )

سیستی سرکوس اوویس در گوسفند و بز ( Cysticercus ovis )

سیستی سرکوس تنیوکولیس در گوسفندو بز ( cysticercus tenuicollis )

شابرتیازیس در گوسفند و بز ( Chabertiasis )

شپش زدگی در گوسفند و بز ( goat & sheep Lice )

شیستوزومیازیس در گوسفند و بز ( Schistosomiasis )

فاسیولوزیس در گوسفند و بز ( fasciolosis )

کریپتوسپوریدیوزیس در گوسفند و بز (Cryptosporidiosis)

کک ها در گوسفند و بز ( Fleas )

کنه ها در گوسفند و بز ( Ticks )

کوپریازیس در گوسفند و بز ( Cooperiasis )

کوکسیدیوزیس در گوسفند و بز ( coccidiosis in sheep & goat)

گاسترو انتریت انگلی در بره ها

گونژیلونما در گوسفند و بز ( Gongylonema )

لینگواتولا در گوسفند و بز ( Linguatula )

مارشالاژیازیس در گوسفند و بز ( Marshallagiasis )

مگس سر در گوسفند و بز ( Head fly )

ملوفاگوس اوینوس در گوسفند ( Melophagus ovinus )

مولریوس در گوسفند ( muellerius )

مونیزیا در گوسفند و بز ( Moniezia )

میازیس در گوسفند و بز ( myiasis )

نئوسپوروزیس در گوسفند و بز ( Neosporosis )

نماتودیروزس در گوسفند و بز ( nematodirosis )

هلیکومترا در گوسفند و بز ( Helicometra )

همونکوزیس در گوسفند و بز ( haemonchosis )

هیپودرموزیس بزی ( Hypodermosis )

هیپودرموزیس در گوسفند و بز ( Hypodermosis )

هیداتیدوزیس در گوسفند و بز ( Hydatidosis )

تعداد صفحات : 185

فرمت : PDF

رمز عبور فایل : vetshoop.ir

برای دانلود سایر کتابها و جزوات بیماریهای گوسفند روی لینک های زیر کلیک کنید:

کتاب جامع بیماریهای انگلی در گوسفند و بز

کتاب جامع بیماریهای باکتریایی در گوسفند و بز ( Bacterial disease in sheep and goat )

کتاب جامع بیماریهای ویروسی در گوسفند و بز ( Viral disease in sheep and goat )

کتاب مسمومیت های گوسفند و بز

جزوه کمبودهای تغذیه ای در گوسفند و بز

بیماریهای گوسفند و بز ( ادراری ، تناسلی ، تولید مثلی ، اسکلتی ، عضلانی ، قلبی ، تنفسی ، عصبی ، گوارشی و ... )

راهنمای دانلود فایل

کاربران گرامی دقت کنید برای جلوگیری از پرداخت هزینه اضافی در هنگام خرید محصولات دانلودی در سبد خرید شما تعداد محصول روی عدد 1 باشد.

پس از انجام مراحل پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیلتان نیز ارسال میگردد.