محصول دیجیتالی

فیلم آموزشی بازرسی لاشه در گاو

بازرسی لاشه گاو 6
بازرسی لاشه گاو 6
بازرسی لاشه گاو 5
بازرسی لاشه گاو 4
بازرسی لاشه گاو 3
بازرسی لاشه گاو 3
بازرسی لاشه گاو 1
بازرسی لاشه گاو

فیلم آموزشی بازرسی لاشه در گاو

۹٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فیلم آموزشی بازرسی لاشه در گاو ( meat inspection of cattle )

شامل :

- بازرسی ظاهری لاشه

- بازرسی غدد لنفاوی لاشه

- بازرسی محوطه لگنی

- بازرسی سر و زبان

- بازرسی غده لنفاوی فارنژیال ( pharyngeal lymph node )

- بازرسی غده لنفاوی مندیبولار ( mandibular lymph node )

- بازرسی عضلات جوشی برای یافتن سیستی سرکوس بوویس

- بازرسی غده لنفاوی پاروتید ( parotid lymph node )

- شکاف دادن زبان

- بازرسی حلق و غده تیروئید ، نای ، ریه ، قلب

- بازرسی مری برای یافتن سیستی سرکوس

- بازرسی غدد لنفاوی برونشیال ( bronchial lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی مدیاستینال ( mediastinal lymph node )

- بازرسی داخل نای

- بازرسی قلب و شکاف قلب برای یافتن سیستی سرکوس و معاینه اندوکارد

- بازرسی دستگاه گوارش معده ها و روده ها و طحال و کبد

- بازرسی غدد لنفاوی طحال ( splenic lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی روده ای( intestinal lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی سکوم ( secal lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی رکتوم ( rectal lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی ژژنوم ( jejunum lymph node )

- بازرسی کبد و برشهای لازم

- بازرسی غدد لنفاوی کبد ( hepatic lymph node )

- بازرسی طحال و برشهای لازم

- بازرسی کلیه ها

- بازرسی غدد لنفاوی کلیه( renal lymph node )

- بازرسی مقطع ستون فقرات و جناغ

- بازرسی دیافراگم و محوطه های سینه ای و شکمی

- بازرسی غده لنفاوی سیاتیک ( Ischiatic lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی ایلیاک ( iliac lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی لامبار ( lumbar lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی سرویکال ( cervical lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی استرنوم ( sternal lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی آگزیلاری ( axillary lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی پاپلیتیال ( popliteal lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی ساب ایلیاک ( sub iliac lymph node )

- بازرسی غدد لنفاوی سطحی گردنی ( superficial cervical lymph node )

مدت زمان فیلم 20 دقیقه

فرمت فیلم MP4

زبان انگلیسی

راهنمای دانلود فایل

پس از انجام مراحل پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیلتان نیز ارسال میگردد.