وت شاپ (فروشگاه آنلاین دامپزشکی و دامپروری)
وت شاپ (فروشگاه آنلاین دامپزشکی و دامپروری )

فروشگاه محصولات دامپزشکی ( کتاب ، جزوه ، نرم افزار موبایل ، نرم افزار کامپیوتر ، پاورپوینت ، فیلم ، عکس ، صوت و ... )

محصول مورد نظرتان را انتخاب و پس از تکمیل مراحل خرید و پرداخت آنلاین لینک دانلود را دریافت کنید. در صورتیکه محصولات فیزیکی مانند سی دی و دی وی دی را خرید نمایید محصول به آدرس شما پست میگردد.

کاربران گرامی رمز عبور فایل های خریداری شده عبارت (vetshoop.ir) میباشد.

به علت فشرده بودن فایل ها برای باز کردن فایل های دانلود شده از نرم افزار winrar استفاده کنید.

عضویت در کانال تلگرام

آموزش خرید و دانلود فایل
محصول دیجیتالی

فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر

فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر
فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر
فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر
فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر
فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر
فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر
فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر

فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر

۴۷٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل آموزشی ارتقای کیفیت بهداشتی شیر

این فایل آموزشی حاوی توضیحات و تصاویر مربوط به ارتقای کیفیت بهداشتی شیر در دامداریها میباشد. فهرست مطالب این فایل آموزشی شامل :

ﻣﻧﺎﺑﻊ

ﺗﻌرﯾف ﺷﯾر ﺧﺎم ﺳﺎﻟم

ﺗﻌﺎرﯾف

فﺮآورده ﻫﺎي ﺷﯿﺮي (Milk Products )

سنگ شیر

شیر تقلبی

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮدرﺟﺎ

مﺮﺟﻊ ذﯾﺼﻼح

ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﭼﺎﻟﻪ ﺷﯿﺮدوﺷﯽ

رگ ﮔﯿﺮي - دوﺷﺶ ﻗﻄﺮات اوﻟﯿﻪ

شیر قابل پذیرش

شیر برگشتی

سلولهای سوماتیک

ﺗوﻟﯾد و دوﺷش ﺷﯾر ﺧﺎم

ااﺟﺰاء ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﯿﺮ

ارزش ﻏذاﯾﯽ و اھﻣﯾت ﺷﯾر ﺧﺎم

ﻋواﻣل ﻣوﺛر ﺑر ﻣﯾزان و ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺷﯾرﺧﺎم در دام ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف

ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺷﯾر ﺧﺎم در اﻧﺳﺎن و ﮔوﻧﮫ ھﺎی ﺣﯾواﻧﯽ

اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧظﺎرت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﯾر ﺧﺎم

اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺷﯿﺮﺧﺎم

وﯾژﮔﯾﮭﺎي ارﮔﺎﻧوﻟﭘﺗﯾﮏ ﺷﯾرﺧﺎم

وﯾژﮔﯾﮭﺎي ﻓﯾزﯾﮑوﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ

ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﺷﯾرﺧﺎم

ﻣﺧﺎطرات ﺑﮭداﺷﺗﯽ شیر خام

ﻣﺧﺎطرات ﻣﯾﮑروﺑﯽ ﺷﯾرﺧﺎم

اﻧواع آﻟودﮔﯽ ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ و ﺣد ﻣﺟﺎز آن در ﺷﯾرﺧﺎم در اﯾران

ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺷﯾرﺧﺎم

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﮭم ﻣﺧﺎطرات ﺑﮭداﺷﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﺗوﻟﯾد ﺷﯾر ﺧﺎم

ﻋواﻣل ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑر ﮐﯾﻔﯾت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﯾرﺧﺎم در ﮔﺎوداری

مشخصات دام بهداشتی و سالم

اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و دام

ﺷﺎﺧص ھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺷﯾرﺧﺎم

ﻣﯾزان اﺷﺎﻋﮫ اﻧواع ﻣﺧﺎطرات ﻣﯾﮑروﺑﯽ در ﺷﯾرﺧﺎم

روش ھﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾﻣﺎری ﺑﮫ اﻧﺳﺎن

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﺷﯿﺮدوﺷﯽ

تمیز کردن تجهیزات CIP

ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺗﻤﯿﺰي محل شیردوشی

اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﯿﺮدوﺷﯽ

اﻧﻮاع ﺷﯿﺮدوﺷﯽ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﯿﺮدوﺷﯽ

اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﺮدوﺷﯽ

ﻧﮕﮭداری ﺷﯾرﺧﺎم

ﺣﻤﻞ ﺷﯿﺮﺧﺎم

اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻊ اوري ﺷﯿﺮﺧﺎم

وظﺎﯾف ﻣﺳﺋول ﻓﻧﯽ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻟﺑﻧﯽ و ﻣراﮐزﺟﻣﻊ اوری ﺷﯾرﺧﺎم

گام های HACCP

اصول HACCP

تعداد صفحات فایل :98

فرمت فایل : PDF

رمز عبور فایل پی دی اف : vetshoop.ir

راهنمای دانلود فایل

پس از انجام مراحل پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیلتان نیز ارسال میگردد.

کاربران گرامی رمز عبور فایل های خریداری شده عبارت (vetshoop.ir) میباشد.

به علت فشرده بودن فایل ها برای باز کردن فایل های دانلود شده از نرم افزار winrar استفاده کنید.

آموزش خرید و دانلود فایل

نظرات مشتریان

سلام کتاب ها و فیلم های مربوط به اسب رو تهیه کردم توضیحاتشون خیلی بهم کمک کرد ممنون از طراحی این سایت

حجتیسوارکار

سلام دکتر جان نرم افزار دامپزشک همراهتون واقعا محشره امیدوارم مثل همیشه با بروز نگه داشتنش سربلندمون کنین

من دامپزشکم

فیلم آموزش بازرسی لاشه گاو بسیار مفید بود ممنونم

محمد

ممنون از کتابهای مفیدتون در مورد پرندگان زینتی و طوطی ها

رضاوندپرنده فروش

فیلم های آموزشی را تهیه کردم تشکر از محصولات شما

محمدیگاودار صنعتی

کتاب بیماریهای طوطی را تهیه کردم بسیار مفید بود و میتونم راجع به پرندگانم مطالب جدید و علمی یاد بگیرم بسیار متشکرم

فریبا

فایل های آموزشی مطالب دقیق و مفیدی دارند و کاملا از منابع معتبر جمع آوری شده اند

شهابدامپزشک

کتابهای پرورش و بیماریهای گوسفند بسیار مفید هستند ممنون از شما

رضادامدار

سوالات پرتکرار

چگونه فایل ها و ویدیو های آموزشی (دانلودی) را دریافت کنم ؟

پس از اضافه کردن فایل ها و ویدیوهای مورد نیاز به سبد خرید و پرداخت اینترنتی با کارت های عضو شبکه شتاب میتوانید لینک دانلود دریافت و فایل های دانلودی را دریافت کنید.
در مورد محصولاتی که دانلودی نیستند پس از تکمیل کردن خرید از طریق پست برای شما ارسال میگردد.

رمز عبور فایل های آموزشی چیست ؟

رمز عبور به صورت عبارت زیر میباشد.
vetshoop.ir

نمیتوانم فایل های دانلودی را باز کنم علت چیست؟

فایل های دانلودی فروشگاه به صورت فشرده میباشند و برای باز کردن آنها باید از برنامه winrar استفاده کنید.

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

ایتا مشاوره و پشتیبانی